İhtiyaca Yönelik Ürünler

İhtiyaca yönelik ürün ve hizmetlerimiz ;

Satınalma İstekleri

Müşterilerimiz tarafından gelen satınalma taleplerinin doğru olarak aktarılması ile ilk çalışma başlamış olur.

Satınalma Teklifleri

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda tekliflerin toplanıp, topluca değerlendirilmesi yapılır. Müşterilerimizin değerlendirmesi sonucunda alınması gereken ürünler seçilir. Ayrıca geçmişe dönük verilerin tutulabilmesi adına tüm teklifleriniz soft ortamda saklanır.

Onay Süreçleri

Onaylanan ürünler satınalma siparişine dönüştürülerek tedarikçiler ile görüşülür, sonrasında termin sürelerine uyulacak şekilde ürünlerin sevkiyatı sağlanır